Hopp til hovedinnhold

Skuleruta 2022/2023

Skuleruta for skuleåret 2022/23, viser ferier, heilagdagar og elevfrie dagar.

 

2022

August

15. august  - Skulestart for elevar

September

Ingen fridagar

Oktober

Veke 41.  10. - 14. oktober  - haustferie


November

4. november elevfri dag

Desember

21. desember  - Siste skuledag før juleferie
22. desember - 2. januar juleferie

 

2023

Januar

3. januar  - Første skuledag etter juleferie
26. og 27. januar elevfrie dagar

Februar

Veke 9.    27. februar - 3. mars vinterferie

Mars

6. mars  - Første skuledag etter vinterferie


April

3. - 10. april påskeferie
11. april  - Første skuledag etter påskeferie


Mai

1. mai offentleg fridag
17. mai grunnlovsdag fridag
18. mai Kristi himmelfartsdag fridag
19. mai elevfri dag     NB! Elevar kan bli trekt ut til eksamen denne dagen
29. mai andre pinsedag fridag


Juni

20. juni  - Siste skuledag før sommarferie

 

Skuleruta 2022/2023 som PDF