Hopp til hovedinnhold
Ungdomar står i grupper ved inngangspartiet ved Olsvikåsen vgs

Olsvikåsen videregående skole

Skulen ligg vakkert plassert ved foten av Lyderhorn, sentralt i Bergen vest, og med gode busstilbod til Askøy, Sotra og Bergen. Plasseringa saman med den arkitektoniske utforminga, gjev ein campusfølelse der alle vert synlege for kvarandre. Vi har eit trygt og inkluderande skulemiljø der elevane skårar høgt på trivsel, resultat og fullføring. Skulen har eit aktivt elevråd som bidreg til at skulen heile tida utviklar seg.

Dispensasjon og annullering av eksamen i norsk

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen 22. mai 2023, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Mer info finner du på Itslearning.
9 elevar står bak sjakkborda i gymsalen

Sjakk- og logikkdag

På pi-dagen 3.14 hadde elevar, tilsette og gjester ein flott dag med sjakk og logikk på Olsvikåsen vgs.

Aktuelle saker

22.03.2023

KRAFTTAK MOT KREFT

Russen på Olsvikåsen vgs samlar i år, som tidlegare år, inn pengar til Kreftforeningens «Krafttak mot kreft».

Logoen til KRAFTTAK MOT KREFT
27.02.2023

Demokratidagen 2023

- Om de ikkje nyttar stemma dykkar, er det dei eldre i samfunnet som vil bestemme, seier ordførar Linn Kristin Engø. Tysdag opna ho skulens demokratidag: Ein skuledag med medborgarskap og påverknad i fokus.

Ordfører Linn Kristn Engø snakkar med fire elevar i eit klasserom
31.01.2023

Frist for å søke videregåande skule til hausten

Skal du gå på vidaregåande skule til hausten? Fristen for å søke skuleplass er 1. mars.

Elevar sit i trappene framfor skulen i sommerkler
20.01.2023

Undervisningsevalueringa

I løpet av januar blir ‘Undervisningsevalueringa’ gjennomført ved skulen vår.

Ein lærar og tre elevar smilar og ler når dei får undervisning