Ungdomar står i grupper ved inngangspartiet ved Olsvikåsen vgs

Olsvikåsen videregående skole

Skulen ligg vakkert plassert ved foten av Lyderhorn, sentralt i Bergen vest, og med gode busstilbod til Askøy, Sotra og Bergen. Plasseringa saman med den arkitektoniske utforminga, gjev ein campusfølelse der alle vert synlege for kvarandre. Vi har eit trygt og inkluderande skulemiljø der elevane skårar høgt på trivsel, resultat og fullføring. Skulen har eit aktivt elevråd som bidreg til at skulen heile tida utviklar seg.
6 elevar sit og pratar på 2 raude runde puffar

Open dag

Torsdag 2. februar arrangerer skulen Open dag for ungdomskuleelevar klokken 09.00 til 14.00
Skulebygget om kvelden med lys frå alle vindauger

Informasjonsmøte og omvising

Måndag 13. februar inviterer skulen føresette for ungdomskuleelevar til informasjonsmøte og omvising

Aktuelle saker

20.01.2023

Undervisningsevalueringa

I løpet av januar blir ‘Undervisningsevalueringa’ gjennomført ved skulen vår.

Ein lærar og tre elevar smilar og ler når dei får undervisning
10.01.2023

Gratis frukost

Det vert servert gratis frukost til skulens elevar kvar morgon frå klokka 08.00.

Ulike typar gryn, yoghurt og syltetøy står på eit bord
23.11.2022

Skulekatalogen 2022-23

Skulekatalogen for 2022-23 er klar for bestilling.

5 skulekatalogar ligg på eit bord