Inngangspartiet ved Olsvikåsen vgs

Olsvikåsen videregående skole

Skulen ligg vakkert plassert ved foten av Lyderhorn, sentralt i Bergen vest, og med gode busstilbod til Askøy, Sotra og Bergen. Plasseringa saman med den arkitektoniske utforminga, gjev ein campusfølelse der alle vert synlege for kvarandre. Vi har eit trygt og inkluderande skulemiljø der elevane skårar høgt på trivsel, resultat og fullføring. Skulen har eit aktivt elevråd som bidreg til at skulen heile tida utviklar seg.
Gryn og yoghurt står på et bord

Gratis frukost til elevane

Det vert servert frukost til skulens elevar kvar morgon frå klokka 08.00. Velkomen til ein god start på dagen og ei koseleg stund i kantina saman med medelevar.

Aktuelle saker

23.11.2022

Skulekatalogen 2022-23

Skulekatalogen for 2022-23 er klar for bestilling.

5 skulekataloger ligg på eit bord
23.11.2022

Tid for den årlege Elevundersøkinga

Det er snart tid for den årlege Elevundersøkinga.

3 elevar sit i ein sofa og ser i en PC
01.11.2022

Halloween konsert på skulen

Tøffe og dyktige jenter heldt ein flott konsert på skulen 31.oktober.

Skuleband spiller på skulen