Hopp til hovedinnhold

Kunst, design og arkitektur

Elev som skriv bokstavar på ein lysskjem

Er du kreativ og vil lære meir om design, formgjeving og visuelle kunstfag? Det kan du på Kunst, design og arkitektur. Den treårige utdanninga fører fram til generell studiekompetanse, og du kan dermed ta høgare utdanning på universitet eller høgskule.

Kvifor velje kunst, design og arkitektur

 • Du får generell studiekompetanse
 • Du får ein variasjon mellom teoretiske og praktiske fag
 • Du utviklar kreativiteten din
 • Du får kunnskap om den visuelle og estetiske verda
 • Du får arbeide med tverrfaglege oppgåver

 

Vg1

I dei obligatoriske programfaga lærer du om:

 • design og arkitektur
 • produkt og idéutvikling av materiale og teknikkar
 • kunst og visuelle verkemiddel

Du får grunnleggande opplæring innan teikning, farge og form.  Du får prøve ut ulike teiknereiskapar og teknikkar. Du får i tillegg prøve deg på mønsterdesign.

Fag- og timefordeling

Søk skuleplass på VIGO

 

Vg2

På Vg2 er det i tillegg til fellesfag og obligatoriske programfag fem timar med valfritt programfag. Skuleåret 2023-2024 tilbyr vi:

 • Kunst og skapende arbeid
 • Arkitektur og samfunn
 • Matte S1
 • Matte R1
 • Geofag 1
 • Fysikk 1  

 

Du får prøve ut ulike trykkteknikkar, innføring i fotografering og digital bildebehandling. I tillegg får du ei breiare forståing av design, handverk, kunst og arkitektur i vår tid. Du lærer også å forstå og analysere omgjevnadane dine. 

I dei obligatoriske programfaga lærer du om grafisk design, illustrasjon og trykk. I tillegg lærer du om teikning og fargelære, skulptur, komposisjon og idékunst.  

Du kan også bruke dei valfrie programfagtimane på å bygge ut studiekompetansen din med meir realfag. Fagtilboda kan variere frå år til år, ta kontakt med skulen for meir informasjon.

Fag- og timefordeling

Søk skuleplas på VIGO

Vg3

På Vg3 kan du velje ti timar med valfritt programfag. Dette kjem i tillegg til fellesfag og obligatoriske programfag. På tredje året kan du velje mellom :

 • Kunst og skapende arbeid
 • Arkitektur og samfunn
 • Foto og grafikk 1
 • Matte S2
 • Matte R2
 • Geofag 1
 • Fysikk 1
 • Fysikk 2
 • Kjemi 1
 • Biologi 2  

 

Du kan og bruke dei valfrie programfagtimane til å bygge ut studiekompetansen din med meir realfag.

Fag- og timefordeling

Søk skuleplas på VIGO

Elev tegner hus på data

Vegen vidare

Etter tre år med studiekompetanse, kan du velje mellom mange høgare utdanningar. Både utdanningar innan arkitektur, kunst- og design, men også innan andre felt. 

Sjå meir i hos Samordna opptak