Hopp til hovedinnhold

Utgifter i skuleåret

Kunstbilete av sirklar i aluminium

Dei fleste elevar vil trenge noko undervisningsutstyr, materiell osv. i løpet av skuleåret.

Kostnader 

På KDA kjem det utgifter til div. materiell på ca. kr. 400,- pr år, som vert fakturert. I tillegg kjem startpakken på ca. kr. 2.000,-.

På tilrettelagt opplæring kjem det kostepengar på kr. 35,- pr. dag i produksjon. HO-gruppa på tilrettelagt, div. materiell kr. 150,- pr. år. Utgiftene vert fakturert pr. halvår.

 

Lånekassen

Alle elevar bør derfor søkje om utstyrsstipend frå Lånekassen for å få dekt desse utgiftene.
Størrelsen på utstyrsstipendet avheng av kva programområde du går på.

Søk lånekassen her