Hopp til hovedinnhold

Helse og oppvekst - studieførebuande

Elevar som målar blodtrykk på kvarandre

Ser du for deg ei framtid som barnehagelærar, sjukepleiar, sosionom, fysioterapeut eller liknande? Helse og oppvekst – studieførebuande er eit godt val for deg som ønskjer høgare utdanning innan helse- og oppvekstsektoren.

Kvifor velje helse og oppvekstfag -  studieførebuande?

  • Du vil studere vidare på høgskule eller universitet for å til dømes bli barnehagelærar, barnevernspedagog eller sjukepleiar.
  • Du ønskjer ei meir praktisk og fagleg tilpassa opplæring fram til generell studiekompetanse.
  • Du ønskjer ei jamnare fordeling av fellesfag og programfag.

 

Vg1 helse og oppvekstfag

På Vg1 har du programfaga kommunikasjon og samhandling, helsefremmande arbeid og yrkesliv. I tillegg har du faget yrkesfagleg fordjupning, samt fellesfaga norsk, matematikk og kroppsøving.

I faget yrkesfagleg fordjupning kan du prøve ulike yrke innan helse- og oppvekstfaga. Faget er meint å hjelpe deg i val av utdanningsløp. Vi har eit nært samarbeid med Bergen kommune og ei rekkje institusjonar.

Søk skuleplass på VIGO

Vg2  helsearbeidarfaget

Som helsefagarbeidar jobbar du i nær kontakt med menneske. Oppgåvene dine vil mellom anna vere å gi omsorg, praktisk pleie og miljøarbeid til menneske som treng det. Du får utvikle evna til å vere ein profesjonell yrkesutøvar med empati og evne til samspel med menneske med ulike hjelpebehov.

På Vg2 har du programfaga helsefremmande arbeid og kommunikasjon og samhandling. I tillegg vil du ha fellesfaga norsk, naturfag, matematikk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Vg2  barne- og ungdomsarbeidarfaget

Som barne- og ungdomsarbeidar får du ein aktiv og meiningsfylt jobb. I barne- og ungdomsfaget lærer du mellom anna å legge til rette og gjennomføre pedagogiske tilbod for born i alderen null til 18 år. Du utviklar evna til kommunikasjon og samhandling. Vidare lærer du å fremje fellesskap og samhold i eit miljø prega av leik, utforsking og læring.

På Vg2 har du programfaga helsefremjande arbeid og kommunikasjon og samhandling. I tillegg vil du ha fellesfaga norsk, naturfag, matematikk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Søk skuleplass på VIGO

Vg3  helse og oppvekst - studieførebuande

På Vg3 har du programfaget yrkesliv. I tillegg vil du ha yrkesfagleg fordjupning samt fellesfaga norsk, historie, kroppsøving og eit valgfritt programfag.

Søk skuleplass på VIGO

Elev som sit framfor ei sykeseng

Vegen vidare

Etter å ha gått tre år på helse- og oppvekstfag studieførebuande, får du generell studiekompetanse og kan søke vidare på dei aller fleste studiar på høgskule og universitet.

Sjå meir hos Samordna opptak