Hopp til hovedinnhold

Skuleruta 2024/2025

Skuleruta for skuleåret 2024/25, viser ferier, heilagdagar og elevfrie dagar.

2024

August

15. august  - Skulestart for elevar

September

Ingen fridagar

Oktober

Veke 41.  7. - 11. oktober  - haustferie

November

1. november elevfri dag

Desember

20. desember  - Siste skuledag før juleferie
23. desember - 2. januar juleferie

 

2025

Januar

3. januar  - Første skuledag etter juleferie
31. januar elevfri dag

Februar

Veke 9.   24. - 28. februar vinterferie

Mars

3. mars  - Første skuledag etter vinterferie

April

14. - 21. april påskeferie
22. april  - Første skuledag etter påskeferie

Mai

1. mai offentleg fridag
2. mai elevfri dag
29. mai Kristi himmelfartsdag fridag
30. mai elevfri dag 

Juni

9. juni 2.pinsedag fridag 
20. juni  - Siste skuledag før sommarferie

Skuleruta for 2024/2025 som PDF