Hopp til hovedinnhold

Studiespesialisering

3 elevar som sit i ein raud sofa og ser på ein pc

Er du interessert i teoretiske fag og ønskjer å studere ved universitet eller høgskule seinare? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Kvifor velje studiespesialiserende på Olsvikåsen vgs?

 • Hos oss legg vi vekt på eit godt miljø og eit godt forhold mellom elevane og mellom elevar og lærarar.
 • Elevane våre trivst godt, og vi set elevmedverknad og engasjement høgt.

 

Vg 1 studiespesialiserande

På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Vi tilbyr

 • Fransk nivå II
 • Tysk nivå II
 • Spansk nivå I og  II

Det er vanleg å halde fram med det språket du hadde på ungdomsskulen. Spansk I er i utgangspunktet eit tilbod til dei som ikkje hadde framandspråk på ungdomsskulen. Framandspråket du har på Vg1 må du halde fram med på Vg2.

Fag- og timefordeling

Vg2 studiespesialiserande

På Vg2 vel du programområde. Du må ha fordjuping innan to fag på ditt eige programområde. Dette er fag du må ha over to år.
I tillegg kan du velje fag frå anna programområde:

Realfag:

 • Matematikk R1   
 • Matematikk S1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Biologi  2 
 • Geofag 1
 • Informasjonsteknologi 1

Språk, samfunnsfag- og økonomiske fag:

 • Psykologi 1 og 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 1
 • Markedsføring og ledelse 1
 • Rettslære 2
 • Engelsk 1

Kunst, design og arkitektur:

 • Kunst og skapande arbeid
 • Arkitektur og samfunn
 • Foto og grafikk 1

Fag- og timefordeling

Søk skuleplas på VIGO

Vg3 studiespesialiserande

På Vg3 held du fram med to programfag innan ditt programområde. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. Dette kan også veljast frå fag på Vg2.

På Vg3 kan du velje mellom:

Realfag:

 • Matematikk R2
 • Matematikk S2
 • Fysikk 1
 • Fysikk 2
 • Kjemi 1
 • Kjemi  2
 • Biologi 1
 • Biologi  2
 • Geofag 1
 • Informasjonsteknologi 1

Språk, samfunnsfag- og økonomiske fag

 • Psykologi 1
 • Psykologi 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Politikk og menneskerettar
 • Rettslære 1
 • Rettslære 2
 • Engelsk 1
 • Markedsføring og leiing 1
 • Markedsføring og leiing 2

Kunst, design og arkitektur

 • Arkitektur og samfunn
 • Kunst og skapande arbeid
 • Foto og grafikk 1

Fag- og timefordeling

Søk skuleplas på VIGO 

Elevar ser på tavleundervisning

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg.

Sjå meir hos Samordna opptak