Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Utsnitt av eit kunstbilete

Rådgjevarane samarbeider med alle kontaktlærarar, faglærarar, skulehelsetjenesten og leiinga ved skulen.

Rådgjevarane sine hovudoppgåver:

  • å gje råd og veiledning i val av fag og vidare utdanning
  • å støtte opp om enkeltelevar gjennom tett oppfølging
  • å gje informasjon om ditt utdanningsprogram, slik at du finn det som passer best for deg
  • å gje hjelp til rett fagval i vidaregåande
  • å informere om yrkesorientering og vidareutdanning
  • å hjelpe med karriereplanlegging ut frå evner og interesser
  • å hjelpe deg med personlege og sosiale spørsmål som har betydning for opplæringa

Rådgjevarane har teieplikt, og dei hjelper deg der du måtte trenge det i skulekvardagen.

Du finn dei kjekke rådgjevarane våre på sine kontor i korridoren i 1.etg. inn til venstre for hovudinngangen.

Våre rådgjevarar

Siri Kartevold

Rådgjevar for studiespesialiserande
Siri Kartevold.jpg

Hedda Aamot-Skeidsvoll

Rådgjevar for yrkesfag
Hedda Aamot-Skeidsvoll.jpg