Hopp til hovedinnhold

Informasjon om parkering

Bilar står parkert utanfor skulebygget om kvelden

Skulen har parkeringsplassar og området er delt mellom personale og elevar. I tillegg har vi avtale om at både elevar og tilsette kan parkere på dei to nederste radene på kyrkja sin parkeringsplass.

Du kan søkje om parkering

Elevar som bur meir enn 5 kilometer i gangavstand kan søkje til skulen om å få parkere. Sjølv om ein får innvilga søknad, er det viktig å vere merksam på at det ikkje alltid er nok plassar til alle. Prinsippet om  «førstemann til mølla» som gjeld.

Gjesteparkering

Skulen har eigen gjesteparkering og den som skal parkere må vende seg i ekspedisjonen for få registrert bilnummeret sitt.

Handicap parkering

Vi har to parkeringsplassar for personar med handikap og ein må ha skilt i bilen som viser at ein har rett til å parkere der.

Mopedar

Mopedar og syklar skal parkere på tilvist plass på parkeringsdekket.

VestPark

Skulen har avtale med Vest Park og du vil få bot om du parkerer utanfor tilvist område.
Dette betyr at tilsette kan få bot om dei parkerer på elevane sine plassar, og elevar vert bøtelagtom dei parkerer på tilsette sine plassar.

Tilsette og elevar kan ikkje parkere på gjesteparkering eller parkeringsplass for handikappa, heller ikkje på området som er reservert moped eller sykkel.

NB!
Den som har fått parkeringstillatelse er ansvarleg for at ekspedisjonen til ei kvar tid har rett registreringsnummer.

 

Ver merksam på at parkeringsreglane kan endre seg i løpet av skuleåret.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret i 2 etg.