Hopp til hovedinnhold

Informasjon om parkering

Bilar står parkert utanfor skulebygget om kvelden

Skulen har fått nye retningslinjer for parkering frå skulestart skuleåret 2023-2024

Elevar treng ikkje å registrera seg i parkeringssystemet til skulen. Dei kan parkere på dei to nederste radene ved Olsvik kirke, og her gjeld  “førstemann til mølla-prinsippet”.

Elevar kan parkerer moped/motorsykkel/scooter på oppmerka areal på parkeringsdekket.

Gjester: Skulen har to gjeste plassar utanfor hovudinngangen. Dersom desse plassane er opptekne kan gjester nytte øvrige ledige plassar. I begge tilfelle må ein vende seg i ekspedisjonen i 2.etg. for å få bilen registrert.

Forflytningshemma: Skulen har reservert to plassar utanfor hovudinngangen.

Bøtelegging: 
Skulen har avtale med parkeringsselskapet VestPark og desse vil ilegge bot til bilar som

  • ikkje er registrerte i parkeringssystemet
  • står på parkeringsplass for forflytningshemma uten å ha godkjent skilt i vindauget
  • står på plassar som er reservert for moped/motorsykkel/scooter
  • står på plassar som er reserverte for gjesteparkering uten å vere registrerte
  • bilar som står på plassar som er reserverte for skulen sine bilar
  • parkerer utenfor oppmerket felt


Ver merksam på at parkeringsreglane kan endre seg i løpet av skuleåret.

Har du spørsmål, ta kontakt med kontoret i 2 etg.