Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar sit i samtale med ein elev

Skolehelsetenesta er eit tilbod til deg som elev og som du kan oppsøke når du treng det. Vi har teieplikt og tenesta er gratis.

Kontortid

Helsesjukepleiar Anvor er på skulen mandag til fredag mellom kl. 08:30 - 15:00

Kvar finn du helsesjukepleiar?

Kontoret til helsesjukepleiar finn du i 1 etasje, inn gangen til venstre for hovedinngangen. Du kan bestille time ved å ringje 94502289. Du kan og komme innom og sjå om helsesjukepleiar er ledig.

Kva kan du ta opp?

Du kan snakke med helsesjukepleiar om alt.
Mellom anna:

  • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
  • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
  • vanlege plager hos ungdom
  • vanskar med å sove
  • vanskelege tankar
  • Seksualitet og seksuell helse, til dømes -  prevensjonsrettleiing,  resept på prevensjonsmiddel og klamydiatestar 

Lege eller psykolog?

Helsesjukepleiar samarbeider med lege og psykolog, og kan skaffa deg time der.

Helsesjukepleiar

Har du spørsmål eller berre vil snakke litt kan du ta kontakt med Anvor.

Anvor H. Norekval

Helsesjukepleiar
Anvor H. Norekval.jpg