Hopp til hovedinnhold

Eit inspirerande foredrag av Emma Ingebrigtsen

Foredragsholder Emma Ingebrigtsen står på scena og snakker til elevane.

Tusen takk for eit inspirerande og tankevekkjande foredrag, Emma Ingebrigtsen! Etter initiativ frå vårt flotte russestyre, vart Emma invitert til skulen for å halda eit foredrag om russetida.

Med utgangspunkt i eigne erfaringar frå si eiga russetid, snakka Emma om korleis russetida kan prega ein i å vera både innanfor og utanfor eit fellesskap, der russegrupper har ei sentral rolle. Det står stor respekt for Emma som baud på seg sjølv ved å snakka om sine eigne vonde erfaringar om utanforskap frå russetida si. 

Samtidig inspirerte ho òg ved å snakka om korleis ho snudde utanforskapen ho opplevde, til å bli ein person som inkluderte andre russ som gjekk med same vonde kjensler og erfaringar som henne sjølv. Her uttrykte ho tydeleg kor viktig det var å ha nokon å snakka med, i situasjonar ein kjenner på kjensler som utanforskap gir. Derfor meiner ho det er viktig å vera ein som vågar å tenkja nytt og tenkja på fellesskapet.