Undervisningsevalueringa

Ein lærar og tre elevar smilar og ler når dei får undervisning

I løpet av januar blir ‘Undervisningsevalueringa’ gjennomført ved skulen vår.

Det er politisk vedteke at vidaregåande skular i Vestland skal gjennomføre ei undervisningsevaluering. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar.

 

Meir informasjon om undersøkinga finn du her