Hopp til hovedinnhold

Skuleruta 2023/2024

Skuleruta for skuleåret 2023/24, viser ferier, heilagdagar og elevfrie dagar.

2023

August

17. august  - Skulestart for elevar

September

Ingen fridagar

Oktober

Veke 41.  9. - 13. oktober  - haustferie

November

3. november elevfri dag

Desember

22. desember  - Siste skuledag før juleferie
23. desember - 2. januar juleferie

 

2024

Januar

3. januar  - Første skuledag etter juleferie
24. 25. og 26. januar elevfrie dagar

Februar

Veke 9.    26. februar - 1. mars vinterferie

Mars

4. mars  - Første skuledag etter vinterferie
25. mars - 1.april  påskeferie


April

2. april  - Første skuledag etter påskeferie

Mai

1. mai offentleg fridag
9. mai Kristi himmelfartsdag fridag
10. mai elev fri dag
17. mai grunnlovsdag fridag
20. mai 2.pinsedag fridag

Juni

21. juni  - Siste skuledag før sommarferie

 

Skuleruta 2023/2024 som PDF